2% pre Stanicu

KULTÚRA VIE VŠETKO

Vie tvoriť, prekvapiť, zabaviť, naučiť, provokovať i rozcítiť.

... LEN PENIAZE NEVIE TLAČIŤ

Vďaka 2% sme minulý rok boli schopní zorganizovať 300 živých akcií (koncertov, divadiel, výstav, festivalov, premietaní, detských dielní, workshopov, školských programov), postaviť Sphéru a nevzdať sa. Ak nám s nimi opäť pomôžete, vrátia sa vám v podobe kultúrnych centier Stanica Záriečie a Nová synagóga, kde sa budeme ďalej stretávať - naživo!


Minulý rok nás zatvorila pandémia - takmer pol roka sme nemohli byť otvorení. Nechýba nám len kultúrny život, stretnutia a zábava, stratili sme aj polročné vlastné príjmy, z ktorých prevádzkujeme dve kultúrne centrá. Pandémia ešte ani neskončila a už je tu pre nás nová likvidačná hrozba - rast cien energií a inflácia. Ideme ďalej a robíme, čo môžeme. Počas posledného lockdownu sme vynovili bar na Stanici, do Synagógy prichádza vďaka monumentálnej Sphére viac návštevníkov ako kedykoľvek predtým. Hľadáme rezervy, šetríme a sme čoraz ekologickejší, ale bez vašej pomoci to nedáme.


Pomôžte nám s vašimi 2%.

Ďakujeme!


  • IČO: 36143693
  • SID: nemáme - nevypĺňa sa
  • právna forma: občianske združenie
  • názov: Truc sphérique
  • ulica: Závodská cesta
  • súpisné / orientačné číslo: 2844/3
  • PSČ: 01001
  • obec: Žilina

Fyzické a právnicke osoby
- ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú údaje priamo tam.
Formulár DP pre fyzické osoby – typ A
Formulár DP pre fyzické osoby – typ B 

- Ak poukazujete 3% zaplatenej dane, povinnou prílohou DP je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

Formulár DP pre právnické osoby

Zamestnanec
- predloží (donesie alebo pošle poštou) miestne príslušnému daňovému úradu do 30. apríla Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane na účely vyhlásenia (súčasne pri žiadaní zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania). Z potvrdenia o zaplatení dane zistí dátum zaplatenia dane, vypočíta 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane a sumu maximálne do výšky 2 % resp. 3 % uvedie vo Vyhlásení (poučenie na vyplnenie vyhlásenia nájdete tu). - ak poukazujete 3% zaplatenej dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

* Ak chcete poukázať 3%, musíte spĺňať podmienku, že ste fyzická osoba a v minulom roku ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín. Dobrovoľník môže poukázať 3% z dane ktorémukoľvek prijímateľovi (tz. môžete venovať 3% nám, aj keď ste ako dobrovoľníci pomáhali inde). Ak ste ale minulý rok pomáhali ako dobrovoľníci nám, napíšte na info@novasynagoga.sk a pošleme vám potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu – Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

Celý postup ako venovať 2 percentá nájdete napríklad na www.financnasprava.sk alebo www.rozhodni.sk.

V prípade otázok nás kontaktujte: robo@stanica.sk, 0907 425 221


- -


Sme jedným z najväčších nezávislých kultúrnych centier (a spolu s Novou synagógou asi aj najväčším) u nás. Dennodenne sa vydávame na dobrodružnú cestu za novou hudbou, divadlom, tancom a filmom, objavujeme pre vás nové destinácie na prednáškach cestovateľov, hostíme väčšie i menšie festivaly. Každý deň otvárame detské ateliéry a učíme vaše deti tvorivému pohľadu na svet. Pravidelne požičiavame priestor iným organizáciám na ďalšie akcie. Každý deň otvárame miesto, kde trávite čas, stretávate sa, diskutujete, žijete. Každý deň upratujeme, kúrime, svietime, spravujeme niekoľko stoviek metrov štvorcových kultúrneho centra, ktoré sme sami ako dobrovoľníci vybudovali z ruiny opustenej železničnej zastávky. Zbierame smeti a staráme sa o okolie a záhradu, sadíme stromy. Každý mesiac prídu faktúry a každý mesiac rozmýšľame, či ich máme ako zaplatiť. Pomôžte nám s tými vašimi dvomi percentami. 


Občianske združenie Truc sphérique sme založili ako študenti pred 20 rokmi. Na Stanici sme od roku 2003, kompletne sme ju svojpomocne zrekonštruovali a od roku 2011 robíme to isté aj v Novej synagóge. Zorganizovali sme už tisíce akcií a projektov, ktorých sa zúčastnilo niekoľkostotisíc divákov. Sme priestorom pre súčasné umenie aj komunitný život, sme miestom, kde sa ľudia stretávajú s novými informáciami aj medzi sebou. Sme miestom, vďaka ktorému Žilina nie je malé mesto, kde sa nič nedeje. Toto všetko robíme s nadšením a vášňou, pretože veríme, že umenie a kultúra sú pre každodenný život dôležité a bez nich to nejde. Nie je to ale zadarmo a preto hľadáme finančnú podporu a skladáme rôzne možnosti, aby vstupné mohlo byť aj naďalej dostupné pre všetkých. 

Ďakujeme za podporu