2% pre Stanicu

Milí kultúrni Slováci a Slovenky, 

výzvu na podporu Vám píšeme my - bývalí zahraniční dobrovoľníci Stanice a Novej synagógy v Žiline. Teraz žijeme v európskych veľkomestách. Ponúkajú skvelé možnosti pre kultúrny život. O to viac dokážeme oceniť význam takýchto centier kultúry na Slovensku.  

Keby sme boli občanmi SR, 2 % z našich daní pošleme Stanici a Novej synagóge. Trochu závidíme, že vy Slováci to môžete urobiť. Podporte ich aj za nás!  

Lucas J. Verheij (NL), Mariia Dubova (UA), Nils Bijnens (BE), Sara Lehn (DE), Christian Potiron (FR), Algis Kaveckis (LT), David Cartwright (GB), Marlene Deutinger (AT), Elias Rössel (DK)


Údaje, ktoré potrebujete k darovaniu 2% občianskemu združeniu Truc sphérique, ktoré stojí za prevádkou Stanice a rekonštrukciou Novej synagógy:

  • IČO: 36143693
  • SID: nemáme - nevypĺňa sa
  • právna forma: občianske združenie
  • názov: Truc sphérique
  • ulica: Závodská cesta
  • súpisné / orientačné číslo: 2844/3
  • PSČ: 01001
  • obec: Žilina

Fyzické a právnicke osoby
- ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú údaje priamo tam.
Formulár DP pre fyzické osoby – typ A
Formulár DP pre fyzické osoby – typ B 

- Ak poukazujete 3% zaplatenej dane, povinnou prílohou DP je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti 

Formulár DP pre právnické osoby

Zamestnanec
- predloží (donesie alebo pošle poštou) na ktoromkoľvek daňovom úrade do 30. apríla Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane na účely vyhlásenia (súčasne pri žiadaní zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania). Z potvrdenia o zaplatení dane zistí dátum zaplatenia dane, vypočíta 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane a sumu maximálne do výšky 2 % resp. 3 % uvedie vo Vyhlásení (poučenie na vyplnenie vyhlásenia nájdete tu). - ak poukazujete 3% zaplatenej dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

* Ak chcete poukázať 3%, musíte spĺňať podmienku, že ste fyzická osoba a v minulom roku ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín. Dobrovoľník môže poukázať 3% z dane ktorémukoľvek prijímateľovi (tz. môžete venovať 3% nám, aj keď ste ako dobrovoľníci pomáhali inde). Ak ste ale minulý rok pomáhali ako dobrovoľníci nám, napíšte na info@novasynagoga.sk a pošleme vám potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu – Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

Celý postup ako venovať 2 percentá nájdete napríklad na www.financnasprava.sk alebo www.rozhodni.sk.

V prípade otázok nás kontaktujte: robo@stanica.sk, 0907 425 221


- -


Sme jedným z najväčších nezávislých kultúrnych centier (a spolu s Novou synagógou asi aj najväčším) u nás. Dennodenne sa vydávame na dobrodružnú cestu za novou hudbou, divadlom, tancom a filmom, objavujeme pre vás nové destinácie na prednáškach cestovateľov, hostíme väčšie i menšie festivaly. Každý deň otvárame detské ateliéry a učíme vaše deti tvorivému pohľadu na svet. Pravidelne požičiavame priestor iným organizáciám na ďalšie akcie. Každý deň otvárame miesto, kde trávite čas, stretávate sa, diskutujete, žijete. Každý deň upratujeme, kúrime, svietime, spravujeme niekoľko stoviek metrov štvorcových kultúrneho centra, ktoré sme sami ako dobrovoľníci vybudovali z ruiny opustenej železničnej zastávky. Zbierame smeti a staráme sa o okolie a záhradu, sadíme stromy. Každý mesiac prídu faktúry a každý mesiac rozmýšľame, či ich máme ako zaplatiť. Pomôžte nám s tými vašimi dvomi percentami. 


Občianske združenie Truc sphérique sme založili ako študenti pred 20 rokmi. Na Stanici sme od roku 2003, kompletne sme ju svojpomocne zrekonštruovali a od roku 2011 robíme to isté aj v Novej synagóge. Zorganizovali sme už tisíce akcií a projektov, ktorých sa zúčastnilo niekoľkostotisíc divákov. Sme priestorom pre súčasné umenie aj komunitný život, sme miestom, kde sa ľudia stretávajú s novými informáciami aj medzi sebou. Sme miestom, vďaka ktorému Žilina nie je malé mesto, kde sa nič nedeje. Toto všetko robíme s nadšením a vášňou, pretože veríme, že umenie a kultúra sú pre každodenný život dôležité a bez nich to nejde. Nie je to ale zadarmo a preto hľadáme finančnú podporu a skladáme rôzne možnosti, aby vstupné mohlo byť aj naďalej dostupné pre všetkých. 

Ďakujeme za podporu