Dokumenty

Občianske združenie Truc sphérique

Agenda GDPR – spracovanie osobných údajov 

Fotografie a kamerové záznamy z podujatí – poučenie

Kamerový systém – poučenie

Účtovníctvo, prevádzková, zmluvná a autorská agenda

Životopisy a motivačné listy

INFO-IN-ENGLISH – Accounting, Operational, Contract and Copyright Agenda