PROGRAM STANICA

Stanice na Stanici / výstava fotografií Petra Korčeka (do 31. 12. 2022)
Stanice na Stanici / výstava fotografií Petra Korčeka (do 31. 12. 2022)
Peter Korček sa vo svojom dlhodobom fotografickom projekte Stanice zaoberá hmatateľným dedičstvom totalitného režimu, zobrazovaným prostredníctvom verejne prístupných objektov slovenských vlakových staníc. Cíti silný potenciál lokalít, ktoré sa čoraz viac stávajú unikátnymi. Zatiaľ čo predmetom väčšiny snímok so železničnou tematikou sa stávajú vizuálne monumentálne lokomotívy, železničné mosty, viadukty a exteriéry budov, Korčeka zaujíma zákulisie verejne prístupných priestorov. Zjavne má k fotografovaným miestam kladný až nostalgický vzťah a ich návštevou uniká od sterilných a moderných interiérov. Autorova otvorenosť nekorešponduje s politickou a propagačnou motiváciou, s akou boli plastiky, mozaiky a kvety do staničných hál inštalované. Scény nijak nemanipuluje, ale príznačne vo vnútri staníc čaká na vhodné situácie. K reáliám pristupuje s nadsázkou, hľadá groteskné zátišia, koncentráciu pozostatkov minulých desaťročí a zároveň ich prepája s novými motívmi. Okrem výtvarnej hodnoty majú snímky autora ešte širší presah. Nezanedbateľný je totiž dokumentačno-historický a sociologický význam. Nejedná sa teda len o súkromný archív. Peter Korček vytvára ilustračný materiál, ktorého cena bude v nasledujúcich desaťročiach stúpať.text: Ondřej Durczakdokumentmagazin.sk/fotograf/peter-korcek/staniceOtvorenie výstavy s autorom bude v stredu 7. septembra 2022 o 18.00 a jej súčasťou bude aj premietanie a prednáška o celom projekte Stanice. Výstava potrvá do konca roka 2022, prístupná je počas otváracích hodín Stanice (každý deň 12.00 - 22.00). äProjekt Stanice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Peter Korček (1980) je  fotograf, pedagóg a doktorand na Inštitúte tvorivej fotografie Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Sliezskej univerzity v Opave. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje dokumentárnej fotografii. Zameriava sa prevažne skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia, ktoré ho obklopuje a ktoré svojou činnosťou aj formuje. Profesne pôsobil vyše pätnásť rokov ako fotoreportér v rôznych slovenských vydavateľstvách. Vystavuje doma aj v zahraničí, za svoju prácu získal viacero ocenení v rámci súťaží Slovak Press Photo a Czech Press Photo.dokumentmagazin.sk/fotograf/peter-korcek
#Výstava
Info
80 rokov od prvého transportu - prezentácie z projektu žiakov ZŠ Lichardova (1. a 2. 12. 2022)
80 rokov od prvého transportu - prezentácie z projektu žiakov ZŠ Lichardova (1. a 2. 12. 2022)
Občianske združenie Art VAMO (Andrej Opálený a Vladimír Mores) sa okrem autorskej divadelnej tvorby venuje práci s deťmi a mládežou. Druhý rok v spolupráci so ZŠ na Lichardovej 24 a jej žiakmi, pedagógmi (najmä učiteľom dejepisu Jozefom Plavuchom) pripravuje projekty k aktuálnej téme. Témou pre tento rok je 80. výročie od prvého transportu Židov zo zberného tábora v Žiline, ktorý sa nachádzal v blízkosti železničnej zastávky Žilina-Záriečie. Projekt bol tvorený v etapách počas roka a má niekoľko výstupov, ktoré odprezentujeme počas dvoch dní na Stanici pre žiakov iných základných a stredných škôl aj pre širokú verejnosť.Otvorenie výstavy žiackych posterov (štvrtok 1. 12. 2022, 9.00)sa uskutoční so žiakmi zapojenými v projekte a je spojené so storytellingovou prezentáciou pedagógom ako formou, ktorá dokáže priblížiť historickú udalosť návštevníkom. Výstava s komentárom (štvrtok a piatok 1. - 2. 12. 2022, každú hodinu od 9.00 do 17.00)je určená žiakom iných škôl a poobede aj verejnosť. Približuje dianie na Slovensku a najmä v Žiline počas 2. svetovej vojny v období Slovenského štátu a deportácií Židov zo Žiliny a je tematickým celkom preberaným na ZŠ na druhom stupni.Premiéra filmu (piatok 2. 12. 2022, 17.00)sa uskutoční na záver spolu s poslednou prezentáciou výstavy a diskusiou s autormi. Krátky amatérsky film 1942 vytvorili žiaci ZŠ Lichardova v spolupráci s pedagógom Andrejom Opáleným.Kontakt pre školy - prihlasujte sa a rezervujte si svoj termín u Andreja Opáleného emailom na opaleny.andrej@gmail.com alebo tel. 0948332137.Projekt podporilo Mesto Žilina.
#Prednáška #Prezentácia
Info
Bezpečnosť v online priestore / prednáška pre rodičov a pedagógov
Bezpečnosť v online priestore / prednáška pre rodičov a pedagógov
Na dni 7. - 8. 12. pripravujeme na Stanici sériu podujatí Online bezpečnosť v spolupráci s Ing. Mirom Drobným. Program pre mládež prispôsobíme záujmu škôl a minimélna jedno podujatie bude pre verejnosť. V prípade záujmu píšte na maria@stanica.sk.Osveta v téme bezpečného správania sa v online priestore. Séria prezentácií/workshopov spojených s diskusiou pre rôzne vekové skupiny, s ktorými dlhodobo pracujeme (deti, mládež, rodičia/verejnosť). Cieľom je budovanie kompetencií bezpečného a zodpovedného používania digitálnych médií, správania sa v online priestore; sprevádzanie a vzdelávanie detí, mladých, verejnosti online svetom bez nástrah; vzdelávanie, poradenstvo v ochrane pred negatívnymi dopadmi používania digitálnych médií.Pre VEREJNOSŤ- 7. 12. 2022 o 16:00Téma prednášky: využívanie filmov v prevencii šikanovania, kyberšikanovania, sebapoškodzovania, neofašizmu, hejtovania, vplyvu sociálnych sietí...Dĺžka trvania: 1,5 hod MLÁDEŽTéma prednášky: prevencia šikanovania, kyberšikanovania, sebapoškodzovania, neofašizmu, hejtovania, vplyvu sociálnych sietí...Veková vhodnosť: nad 12 rokovDĺžka trvania: 1,5 hodDETITéma prednášky: komunikácie s cudzími ľuďmi, groomingu, sociálnej nerovnosti, ochrany osobných údajov, hejtovania, šikanovania, kyberšikanovania...Veková vhodnosť: do 12 rokovDĺžka trvania: do 1,5 hodPrednášajúci:Ing. Miro Drobný je režisér, scenárista a producent, ktorý sa venuje najmä detskej a filmovej tvorbe. Najúspešnejším audiovizuálnym projektom sú celovečerné filmy Kto je ďalší?, Rytmus Sídliskový sen a animovaný seriál Ovce.sk. Je autorom originálnych literárnych scenárov, projektov (Zodpovedne.sk, Kybersikanovanie.sk, Nehejtuj.sk, Noproblemos.sk, Matfilipa.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk, Nezavislost.sk, Bezinternetu.sk...), legislatívnych návrhov, prednáškových cyklov a kníh so zameraním na deti a mládež.Výber publikačnej, vedeckej a audiovizuálnej tvorby:2022 Animovaný seriál OVCE.sk, 25. časť (námet, scenár, réžia a produkcia)2020 Film Kto je ďalší? mal premiéru na americkom filmovom portáli NETFLIX2020 Kniha 3 000 výpovedí o filme Kto je ďalší?, 3 000 dôvodov na riešenie2020 Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore2019 Celovečerný hraný film Kto je ďalší? (námet, scenár, réžia a produkcia)2018 Publikácia Bezinternetu.sk2017 Publikácia Nezavislost.sk2017 Výskum Forenznopsychologické aspekty sexuálneho zneužívania detí2016 Divadelná interaktívna hra Aless, narodená pre výhru (námet, scenár, réžia a produkcia)2015 Celovečerný dokumentárny film RYTMUS Sídliskový sen (námet, scenár, réžia a produkcia)2015 Kniha Kybersikanovanie.sk2015 Dokumentárny seriál Andrea za hranicou, 20 častí (námet, scenár, réžia a produkcia)2014 Kniha OVCE.sk 02, Za siedmimi vyšpúlenými perami a siedmimi lajkmi2013 Kniha OVCE.sk 01, Za siedmimi wifinami a siedmimi statusmi2013 Kniha Nehejtuj.sk2012 Kniha Deti v sieti2012 Kniha Sheeplive: komiksom k demokracii (autor textu aj ilustrácií)2009 Animovaný seriál OVCE.sk, 24 častí (námet, scenár a produkcia)2008 Televízny seriál Cookie.sk, 9 častí (námet, scenár a produkcia)2007 Projekty Zodpovedne.sk, Pomoc.sk, Stopline.skZa podporu sérií podujatí Online bezpečnosť ďakujeme Nadácii Orange.
#Prednáška #Prezentácia
Vstupenky
Zobraziť viac

Program Nová synagóga

Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy (do 09. 12. 2022)
Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy (do 09. 12. 2022)
Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl pozývame objavovať výstavu a priestor Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. Objednať sa môžete u Kataríny Škamlovej e-mailom na katarina@novasynagoga.sk alebo telefonicky na čísle 0915 371 542. Tešíme sa na vašu návštevu!Čo u nás nájdete?1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.2. Výstavy súčasného umeniaPraktické*Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je 25.*Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je symbolické 1,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.-------------------------------------------------------------Programy:V letnej krajine september 2022 3 – 18 rokov, 60 - 90 minútProgram vašej návštevy, ako aj podobu kreatívneho zadania výrazne prispôsobujeme veku detí.Máme za sebou veľa slnečných dní a preto by sme vás radi pozvali spoločne zaspomínať na naše letné chvíle a strávili spoločný čas v našich priestoroch Novej synagógy. Dá sa preniesť leto do galérie súčasného umenia? Ako ste sa mali? Bolo slnečné, zamračené, studené, teplé, mokré...? A dokážeme túto krajinu opísať farbami? A čo to je vlastne tá galéria, a prečo sa v nej môžeme o takýchto veciach rozprávať? Budeme objavovať, pátrať, spomínať na obrazy z nášho leta, skúsime zacítiť čerstvý dážď, vysušené lúčne kopce, vôňu lesa. Pomocou spoločných dialógov, príbehov budeme hľadať vhodné vizuálne vyjadrovacie prostriedky, prenášať túto skúsenosť do obrázkov a následne sa pokúsime tieto práce vystaviť a prezentovať v našich galerijných priestoroch. **Cieľom programu je priblížiť jeden zo spôsob ako môže umelec tvoriť v galérií a priblížiť mu tak proces tvorenia a vystavujúcej praxe. Cibriť predstavivosť, vnímať zmysly a ilustrovať ich vzájomnú prepojenosť. Vlnenie I. 4. október – 2. december 2022 3 – 11 rokov, 60 minút Aktuálnu výstavu Petry Dubach a Maria van Horrika radi predstavíme aj našim najmenším návštevníkom! Spoločne sa budeme prechádzať týmto zázračným priestorom a objavovať skryté tajomstvá zvukového diela v priestore. Prepojíme nohy, ruky, bruchá, hlavy, oči, uši, prsty dokopy a spoznáme nové netradičné spôsoby vnímania diela a nás samotných. Budeme počúvať, hýbať telami, vnímať priestor. Súčasťou výstavy budú aj prizvaní umelci, ktorí svojou interpetáciou budú oživovať toto živé dielo a preto naše kreatívne zadania budú reagovať na konkrétne obdobie výstavy. **Program deťom a žiakom hravou formou sprostredkuje výstavu a jej hlavný zámer. Úlohou je priblížiť a pochopiť lepšie zvukové inštalácie a samotné naše telá a zmysly. Program tiež rozvíja predstavivosť, jemnú motoriku a slobodné výtvarné vyjadrenie. Vlnenie II. 4. október – 2. december 2022 11 – 18 rokov, 60 – 90 minút Výstava Petry Dubach a Maria van Horrika je zvuková inštalácia silno prepojená zvukom v priestore a pohybom, ktorý ju obkolesuje. Zvuk je neviditeľný ale dá sa znázorniť? Nakresliť? Slovne opísať? A čo sa stane, keď použijeme celé telo, ako reaguje na zvuk, aký vznikne pohyb?Spolu so žiakmi a študentami budeme interpretovať zvuk, ktorý na výstave započujeme pomocou tela a vizuálnych prostriedkov. Počas celého priebehu výstavy budú vstupovať do priestoru prizvaní umelci, ktorí budú na výstavu performatívnym spôsobom reagovať. Preto toto dielo bude po celú dobu veľmi živé, organické, dýchať svojím časom, priestorom, životom. Z tohoto dôvodu budeme kreatívne úlohy prispôsobovať danému obdobiu výstavy. **Program približuje aktuálnu výstavu a spoločne pomocou kreatívnych úloh a cvičení sa pokúsime lepšie pochopiť súčasné sound-artové a performatívne diela. Taktiež si priblížime pojmy sound-artu, performancie a predstavíme si pár diel a umelcov, ktorí túto formu pri tvorbe svojich diel využívajú.Hladina vody 5. december – 9. december 2022 3 – 18 rokov, 60 - 90 minútProgram vašej návštevy, ako aj podobu kreatívneho zadania výrazne prispôsobujeme veku detí.Aká bola hladina vody v lete pri ktorej sme ležali, kráčali, plávali počas rána, počas obeda, aká bola, keď slnko zapadlo, až zapadlo úplne? A aká je hladina teraz, vieme po nej chodiť? Pohladiť ju? Ako vyzerala v lete a ako teraz v zime? Pomocou rôznych kreatívnych úloh si skúsime znázorniť hladinu vody, objavovať jej odtiene, skupenstvá, odlesky, vlastnosti... Využijeme prázdny priestor v našej Novej synagóge pre našu spomienkovú mapu a staneme sa tvorcovia našej spoločnej výstavy pomocou spomienok na hladinu vody.**Program ponúka pochopiť spôsoby tvorenia, tvorby diela, koncepcie výstavy, ilustrovať rôznorodosť galerijného priestoru a súčasného umenia. Prepájať a znázorňovať skúsenosti, spomienky, zmysly, ktoré sa častokrát stávajú neoddeliteľnou súčasťou tvorby. Hviezdna história Novej synagógy september - december 202211 - 18 rokov, 60 - 90 minútAko je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase – aby sme sa potom opäť vynorili „tu a teraz“ – uprostred galérie a umenia. Viac info o programe Na vlastné očiV Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy.Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok. V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.-------------------------------------------------------------Programy pre školy Na vlastné oči z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Ďakujeme!
Info
Stanice na Stanici / výstava fotografií Petra Korčeka (do 31. 12. 2022)
Stanice na Stanici / výstava fotografií Petra Korčeka (do 31. 12. 2022)
Výstava na Stanici Žilina-Záriečie.Peter Korček sa vo svojom dlhodobom fotografickom projekte Stanice zaoberá hmatateľným dedičstvom totalitného režimu, zobrazovaným prostredníctvom verejne prístupných objektov slovenských vlakových staníc. Cíti silný potenciál lokalít, ktoré sa čoraz viac stávajú unikátnymi. Zatiaľ čo predmetom väčšiny snímok so železničnou tematikou sa stávajú vizuálne monumentálne lokomotívy, železničné mosty, viadukty a exteriéry budov, Korčeka zaujíma zákulisie verejne prístupných priestorov. Zjavne má k fotografovaným miestam kladný až nostalgický vzťah a ich návštevou uniká od sterilných a moderných interiérov. Autorova otvorenosť nekorešponduje s politickou a propagačnou motiváciou, s akou boli plastiky, mozaiky a kvety do staničných hál inštalované. Scény nijak nemanipuluje, ale príznačne vo vnútri staníc čaká na vhodné situácie. K reáliám pristupuje s nadsázkou, hľadá groteskné zátišia, koncentráciu pozostatkov minulých desaťročí a zároveň ich prepája s novými motívmi. Okrem výtvarnej hodnoty majú snímky autora ešte širší presah. Nezanedbateľný je totiž dokumentačno-historický a sociologický význam. Nejedná sa teda len o súkromný archív. Peter Korček vytvára ilustračný materiál, ktorého cena bude v nasledujúcich desaťročiach stúpať.text: Ondřej Durczakdokumentmagazin.sk/fotograf/peter-korcek/staniceOtvorenie výstavy s autorom bude v stredu 7. septembra 2022 o 18.00 a jej súčasťou bude aj premietanie a prednáška o celom projekte Stanice. Výstava potrvá do konca roka 2022, prístupná je počas otváracích hodín Stanice (každý deň 12.00 - 22.00).Projekt Stanice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Peter Korček (1980) je  fotograf, pedagóg a doktorand na Inštitúte tvorivej fotografie Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Sliezskej univerzity v Opave. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje dokumentárnej fotografii. Zameriava sa prevažne skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia, ktoré ho obklopuje a ktoré svojou činnosťou aj formuje. Profesne pôsobil vyše pätnásť rokov ako fotoreportér v rôznych slovenských vydavateľstvách. Vystavuje doma aj v zahraničí, za svoju prácu získal viacero ocenení v rámci súťaží Slovak Press Photo a Czech Press Photo.dokumentmagazin.sk/fotograf/peter-korcek
Info
Petra Dubach & Mario van Horrik: WAVES VLNY (zvuková intervencia do 4. 12. 2022)
Petra Dubach & Mario van Horrik: WAVES VLNY (zvuková intervencia do 4. 12. 2022)
Pre túto jeseň sme sa u nás po vyhrávaní s materiálom (drevo s Jurajom Gáborom) a svetelnými podmienkami (modré prítmie s Kristínou Kandrikovou) rozhodli pohrať s prázdnom, akustikou a zvukom. Spolu s holandskými umelcami Petrou Dubach a Mariom van Horrik pre Vás chystáme špecifickú výstavnú situáciu – niečo ako zvukový priestor WAVES VLNY.S Petrou a Mariom máme za sebou niekoľkoročnú online komunikáciu a tiež zopár drobnejších spoluprác na diaľku. Prichádzajú k nám jednak so záujmom o architektúru priestoru i o príbeh za rekonštrukciou ako aj so záujmom o náš programový kontext. No predovšetkým s motiváciou “nechať Novú synagógu prehovoriť”…Od neskorých 80tych rokov sa Petra Dubach s Mariom van Horrik okrem rôznych iných aktivít intenzívne zaujímajú o zvukovú spätnú väzbu (tzv. audio feedback). Odvtedy spolu vytvorili radu performancií, objektov či zvukových inštalácií založených na rozličných typoch spätnej väzby. A do ich dlhodobého umelcko-výskumného projektu s názvom WAVES teraz radi vstupujeme a Vás pozývame tiež:„Nie sme vedci, sme len zvedaví umelci. Napredujeme s projektom WAVES vlastným spôsobom a nesmierne nás to obohacuje. Esenciou je to, že nie sme schopní a ani nechceme byť schopní vysvetliť čaro, ktoré pri tvorbe zažívame. Spolu s Petrou sme si vybrali nechcieť vedieť – je to naša metóda a zároveň naša hnacia sila, ktorá nás v tomto projekte ženie vpred“. (Petra Dubach a Mario van Horrik)Kurátorský text: Martina MäsiarováProdukcia a technické zabezpečenie: Truc sphériquePozn.Počas trvania WAVES VLNY pripravujeme radu ďalších koncertov, zvukových intervencií, komentovaných prehliadok či performancií a iných stretnutí, o ktorých Vám dáme včas vedieť.Za vizuál ďakujeme Petrovi Dlhopolčekovi z profigrafik.sk.Za podporu z verejných zdrojov ďakujeme Fondu na podporu umenia.Project WAVES is supported by Stichting Cultuur Eindhoven.
Vstupenky
Zobraziť viac

Blog

Všetky novinky

Ďakujeme za podporu