NAJBLIŽŠIE AKCIE

Tvorivý proces v praxi a javisková skúsenosť (divadelný workshop)
Tvorivý proces v praxi a javisková skúsenosť (divadelný workshop)
Zúčastnite sa festivalu Kiosk aktívne a zažite tohtoročnú tému „proces“ na vlastnej koži pod vedením troch slovenských tanečníkov a choreografov – Viktor Černický, Jaro Viňarský, Martin Talaga a multimediálnej umelkyne Márie Júdovej. Jednotlivé workshopy budú vedené ako zdieľaný experiment, v ktorom sa účastníci zoznámia so svetom štyroch konkrétnych projektov v rôznej fáze ich vývoja a budú sa môcť aktívne zapojiť do procesu tvorby a generovania nápadov. Osvoja si základné stavebné prvky projektov ako práca s rytmom, telesná izolácia a vzťah performera a objektu a nakoniec dostanú možnosť zúčastniť sa javiskovej verzie ako umelci. Účastníci dostanú možnosť pracovať s týmito performermi a umelcami na týchto projektoch: Viktor Černický / PLI / in – progress Jaro Viňarský / The Touch of The Open (TOTO) / performatívna esej in – progress Martin Talaga / SOMA / performance Mária Júdová, Andrej Boleslavský: Camouflage / VR Workshop je určený pre tanečníkov, netanečníkov, hercov, nehercov, študentov všetkých umeleckých odborov a širokú verejnosť s vážnym záujmom o tvorivý proces a prácu s telom. Ůčasť je bezplatná, viac info a prihlasovanie na www.kioskfestival.sk (uzávierka prihlášok je 1. 7. 2018).
#Divadlo #Workshop #Tanec
Viac
Celý program

Novinky

Všetky novinky

Ďakujeme za podporu