Pokračovanie Staničného dobrovoľníckeho dobrodružstva

SK

Júl. Tento mesiac začal pokračovaním festivalu animácie – Fest Anča, ktorý sa odohráva v Žiline každý rok. Počas festivalu sme pomáhali nášmu a aj festivalovému teamu a zároveň som mala možnosť vidieť množstvo vecí z programu. Fest Anča je moja prvá festivalová dobrovoľnícka skúsenosť a napriek tomu, že to môže byť veľmi stresujúce, som si to užila.

Od 7. do 9. júla sme navštívili festival Pohoda v Trenčíne. Úžasný zážitok z koncertov doplnil náš priateľský teambuilding. Júl zakončil festival Kiosk – festival nového slovenského divadla a tanca, na ktorom sme sa podieľali ako spoluorganizátori – bola to unikátna a príjemná skúsenosť s iným štýlom festivalu.

 

UA

Липень. Цей місяць почався з продовження фестивалю анімації Fest Anča, який проходить в місті Жиліна щорічно. Під часу фестивалю ми допомагали як і нашій команді, так і команді фестивалю, також я мала можливість побачити багато чого з програми. Fest Anča – це мій перший досвід волонтерства саме в межах фестивалю і я можу сказати, що незважаючи на те, що такі події можуть бути з деяким стресом, мені дуже сподобалось. 

З 7 по 9 липня ми відвідали музичний фестиваль Pohoda в місті Тренічін. Окрім чудово проведеного часу на самих концертах, ми вкотре згуртувалися як дружня команда.

Місяць закінчився фестивалем танцю та перфомансу – Kiosk. Організаторами цього фестивалю також виступала і наша організація. Це був безумовно унікальний досвід і мені дуже сподобалось.

EN

July. This month began with the continuation of the festival of animation Fest Anča, which takes place in the city of Žilina every year. During the festival, we helped both our team and the festival team, and I also had the opportunity to see a lot of things from the program. Fest Anča is my first experience of volunteering within the festival, and I can say that despite the fact that such events can be somewhat stressful, I really enjoyed it.

From July 7 to 9, we visited the Pohoda music festival in Treničin. In addition to having a great time at the concerts, we once again came together as a friendly team. The month ended with a dance and performance festival – Kiosk. Our organization was also the organizer of this festival. It was definitely a unique experience and I really enjoyed it.

 

Nora Onisko 

  • ESC Dobrovoľníčka, Stanica Žilina-Záriečie a Nová Synagóga