Voľné miesto v našom tíme

Poď šéfovať do baru a do peňazí! Do nášho nie celkom bežného (ale určite dream) tímu hľadáme niekoho ako Zuzka (na fotke), ktorá odchádza pestovať budúce generácie.

Si ako Zuzka? Chceš byť a naučiť sa všetko od nej? Chceš byť súčasťou kreatívneho kolektívu, aký je v Žiline len jeden? Tak píš na info@stanica.sk alebo volaj a príď.

Skúsený prevádzkar či prevádzkarka v našom staničnom bufete by mal:

  • mať rád naše kultúrne a umelecké aktivity, multikultúrny a farebný svet aj netradičný pohľad naň,
  • byť spojkou medzi barom a kultúrnym centrom, zdieľať rovnaké hodnoty – slobodu, demokraciu, kreativitu,
  • byť tímovým hráčom/kou a mať rád všetkých, ktorí k nám chodia,
  • vyberať, učiť a riadiť kolegov barmanov, aj sám ísť príkladom a vedieť potiahnuť za barom,
  • objednávať tovar a rozhodovať, čo budeme čapovať a predávať, zlepšovať tradičnú a skúšať novú ponuku,
  • neskončiť v strate, mať na starosti utŕžené peniaze, doklady, úhradzať faktúry, chystať našim účtovníkom podklady pre mzdy a DPH
  • dodržiavať HACCP (nevieme, čoho to je skratka, ale tušíme niečo hygienické) a iné normy a pravidlá
  • vedieť zvládnuť všeličo iné, čo život a práca prinesie.

Nezáleží nám na dosiahnutom vzdelaní, ale predchádzajúca prax v gastre či ekonomike je dôležitá. Rovnako ako aspoň základy angličtiny, keďže sme súčasťou sveta. Poteší a zíde sa vodičák. A najmä flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, pozitívny výhľad do budúcnosti i komunikácia.