Keramické dielne pre deti a dospelých 2022/23

Od septembra u nás opäť naplno prebiehajú pravidelné keramické dielne pre deti aj dospelých.  Aj v tomto školskom roku je lektorkou dizajnérka Karolína Bašteková, absolventka STU, Katedry produktového dizajnu na Fakulte architektúry. 

Keramické dielne pre deti sú určené deťom vo veku 6 až 12 rokov. Malé skupinky, vedené s individuálnym prístupom, sa stretávajú raz týždenne. Deti si osvojujú techniky keramického procesu, rozvíjajú svoju zručnosť. Popritom sa však stihnú aj veľa smiať a s hlinou aj hrať. 

Na keramických dielňach pre dospelých pokračujeme v rozvíjaní jednotlivých techník a uvidíme, kam nás kreatívny proces zavedie.

Kapacita dielní je na tento polrok naplnená.
 

Rozvrh: 

 

utorok          15.00 – 16.30 / deti 

                       17:00 – 19:00 / dospelí

 

streda           15.00 – 16.15 / deti

                       16.30 – 18.30 / dospelí

                      

Sezóna je rozdelená na dve časti (september – január a február – jún). Záväzne sa prihlasuje a uhrádza poplatok vždy za jedno z týchto období.

Cena pre deti je 90 -95 € na jedno obdobie. Individuálna dohoda možná.
 

Cena pre dospelákov je 188€ za polrok (možnosť dvoch splátok po 98€).

Kurzovné nevraciame. Dospelí si môžu zakúpiť len celý kurz.

Pre zapĺňanie kurzov je dôležité poradie prihlásenia.

Ďalšie info Karolína Bašteková, karolina@stanica.sk.