Nenudíme sa takmer 20 rokov

Nenudíme sa takmer 20 rokov, odkedy sme Stanicu otvorili.

 

Budovu kultúrneho a komunitného centra Stanica Záriečie a celý verejný priestor sa snažíme stále zlepšovať. V roku 2022 sme: 
– zrenovovali kaviareň, 
– opravili vonkajšie sedenie na terase, 
– lavičky pre cestujúcich, 
– nahradili osvetlenie detských ateliérov a chodieb za LED svietidlá a namontovali automatické vypínanie svetiel a ventilácie na toaletách
– opravili rozpadávajúce sa drevené pódium pod Rondlom, 
– so skatermi sme vyrobili drevenú U-rampu
– s arboristom Janom riešime invázne rastliny
– čoskoro pribudne umývačka na bicykle,
– sťahujeme pracovníkov ŽSR v rámci objektu a pripravujeme nové dvere do záhrady, aby bol bar priamo prepojený s terasou z záhradou…
– rozšírili sme zelenú pergolu na terase a vyrábame novú zo strany nástupišťa
– s arboristom sme vysadili ošetrili sme stromy nielen na Stanici, ale aj v Novej synagóge
– momentálne dorábame stojany na bicykle s umývačkou


Veľkú časť sme urobili sami a s dobrovoľníkmi. Toto sa nám podarilo vďaka pomoci Nadačného fondu Mobis v Nadácii Pontis a Nadácii Orange. S ich finančným príspevkom sme mohli nakúpiť časť materiálu a zaplatiť odborné práce, na ktoré si sami netrúfame. Okrem toho sme s ich pomocou realizovali tvorivé dielne pre deti, ukrajinské rodiny v Žiline, komunitný malý trh s domácimi výrobkami, divadelný program pre deti, letné tvorivé tábory pre deti (letné sympóziá)…
 

ĎAKUJEME!!!