Rezidencie v oblasti tanca, divadla a performance v lete 2020

Počas leta, kedy program venujeme festivalom a open air eventom, vzniká v S1 priestor pre tanečné a divadelné rezidencie; namiesto divadelných prázdnin k nám umelci chodia tvoriť. Toto leto sa u nás vystriedali tri tvorivé tímy, predstavíme Vám ich od najčerstvejšieho.
 

Čo chcem ja a čo Ty si myslíš, že odo mňa chceš? Baška Janáková a kol. 
hudobno - performatívna rezidencia, 15. – 22. august 2020

Barbora Janáková je mladá slovenská tanečníčka, absolventka VŠMU a zakladajúca členka tanečného spolku mimoOs. Stretávame ju ako tanečníčku a interpretku najmä v nezávislých projektoch, aj ako lektorku tanečných a pohybových workshopov. Je aktívna, účastná, skúsená, nemenej mladícky hravá a odvážna. Jej rezidencia u nás bola venovaná projektu, v ktorom chce Baška po prvýkrát ako sama hovorí „prebrať zodpovednosť za to, čo ja chcem.“ Čo to znamená? Možno to znamená venovať sa sama sebe a pýtať sa, čo vlastne v tvorbe zaujíma mňa. Koho do procesu prizvem a kam ho pustím. A nebáť sa kam on pošle mňa. Oslobodiť sa od zaužívaných a poznaných postupov, a pustiť sa do hľadania svojho vlastného umeleckého hlasu. 

Krehkosť tohto rozhodnutia si Baška dobre uvedomuje a pracuje s ňou. Bezpečie a sloboda, priestor, dialóg, napätie a tekutosť, to sú témy, ktoré sa tu objavujú, no témou je aj samotný proces. Baška sa obklopila tvorivým tímom, ktorého úlohou je s rovnakou zvedavosťou a otvorenosťou a zároveň svojou vlastnou skúsenosťou klásť otázky, nasmerovávať a pomôcť vznikajúcemu tvaru, aby bol kompaktný, no stále flexibilný. Na javisku je Baška so svojím partnerom – hudobníkom Jurajom Čechom, ktorého prítomnosť v priestore, zvuková i fyzická, je rovnocenná s tou Baškinou. Jej telo sa vyjadruje nielen cez tanečný pohyb; je jedným z nástrojov, ktoré v priestore vytvárajú niekedy rozprávanie, inokedy dialóg, harmóniu i kakofóniu. Zvuk, pohyb, formy, témy, emócie nepodliehajú žiadnej štruktúre, nevylučujú však zámer, sústredenie ani zručnosť. Sú otvorené a nepredvídateľné, čím ponúknu zážitok zakaždým iný, pre každého jedinečný. A bude to koncert.

Tvorivý tím: Baška Janáková a Juraj Čech, Peter Šavel ako pohybový a koncepčný mentor, Katarína Cvečková ako dramaturgička, Laura Madijah Štorcelová ako scénografka a Marián Zavarský ako hudobný mentor.

Plánovaná premiéra: 30. september 2020, Ticho a spol. Bratislava

Pár fotiek z rezidencie si môžete pozrieť tu.

ME – SA a BOD.Y o.z. : Momentum
tanečná rezidencia 3. – 8. august 2020

Prvý augustový týždeň patrila S1 zoskupeniu ME-SA (CZ) a ich koprodukčnému projektu s BOD.Y (SK) s pracovným názvom Momentum. ( z anglického momentum = hybnosť) Nezávislá tanečná skupina ME-SA funguje ako otvorená platforma a vo svojej produkcii kombinuje autorské projekty s pozývaním hosťujúcich choreografov z česko – slovenskej i medzinárodnej tanečnej scény. Projekt bude tanečným sólom Martiny Hajdyly – Lacovej, jednej zo zakladateliek zoskupenia.

Projekt spája Martinu v úlohe choreografky a interpretky so scénografkou, konceptuálnou umelkyňou a tanečnicou Zuzanou Scerankovou. Jej svojrázny prístup k scénografii je choreografke a tanečnici rovnocenným partnerom; ich spoločným záujmom je rozpohybovanie konceptuálneho umenia, nachádzanie jeho fyzickej kvality a fyzického pôžitku. Inšpiráciou k predstaveniu je moment nakumulovania energie tesne pred vrhom ťažkej gule do diaľky. Zaujíma sa o pozornosť a jej roztrieštenosť ako chorobu dnešnej doby, nastavuje jej zrkadlo v podobe hutnosti, trvania. Momentum ako okamžik nahromadenia všetkej sily. Pred výbuchom. Pred krokom vpred. Pred pádom. Zastavený obraz ako kontrapunkt k šialenému tempu, roztrieštenému spoločenskému kontextu. Cieľom projektu je zastaviť sa a niečo skutočne prežiť. Skoncentrovať telo a myseľ a vrhnúť.

Rezidencia bola venovaná najmä pohybovému výskumu pod vedením pohybového kouča Jara Viňarského. Tvorivý tím doplnila Klára Hutečková v úlohe dramaturgičky a Jiří Hajdyla ako produkčný, ktorého hlavnou náplňou bol babysitting. ´Kids friedly´ Stanica ponúkla, všetko, čo má; okrem detského kútika, šmykľavky a pieskoviska aj svetielka, schody, rebríky, čudlíky, kamienky. Pozitívne naladenie v relatívne pokojnom týždni, kedy sa Stanica a Synagóga venovali najmä príprave na budúce podujatia, zľahka narušilo náhle seknutie scénografky, ktorá sa vďaka lekárskej pomoci vrátila do hry do dvoch dní. Jiří rezidenciu zhrnul veľmi ľahko a letne: „Kromě dobrého pocitu si skupina odvezla také betonový kvádr, který našli u Marka Adamova na zahradě, protože se jim zdál jako vhodný prvek do scénografie. Marek nic nenamítal, prý to je zkušební vzorek a rád se ho zbaví.“ Sme radi, že sme okrem priestoru pre tvorbu pohybového materiálu mohli prispieť aj materiálom k scénografii.

Tvorivý tím: Martina Hajdyla – Lacová / choreografia a interpretácia, Zuzana Sceranková / scénografia, Klára Hutečková / dramaturgia, Jaro Viňarský / pohybový mentoring, Jiří Hajdyla / produkcia 

Plánovaná premiéra: 11.marec 2021 CNK Záhrada a 12. marec 2021 Stanica Žilina - Záriečie

www.me-sa.cz

Pár fotiek z rezidencie si môžete pozrieť tu.

Sapiens teritory – medzinárodný projekt Yuriho Korca a kol.
tanečná rezidencia, 1. – 10. júl 2020

Juraj Yuri Korec, choreograf, tanečník, pedagóg a profesionálny Rolfer™ prišiel na začiatku leta do Žiliny s medzinárodným tanečným tímom a ambicióznym projektom Sapiens territory. Yuri a performeri, zväčša absolventi tanečných škôl, teda čerství profesionáli, nadviazali na predchádzajúcu rezidenciu v CNK Záhrada, počas ktorej sa venovali pohybovému výskumu a v Žiline pracovali na konkrétnejších kontúrach predstavenia, ktoré chcú vytvoriť.  

Téma, od ktorej sa Yuri so svojím tímom odrazil sa v procese mení a transformuje; na začiatku bola téma enviromentu a klimatických zmien, postupne sa viac začali zaujímať o človeka ako živočícha, čím sa líši od ostatných zvierat, respektíve čo ľudské je v nás zvieratách. Na základe tohto myšlienkového podhubia hľadajú fyzické situácie, v kontakte medzi tanečníkmi alebo v telách ich samých. Skúmajú tieto témy v kontexte ich tiel, pohybu, výrazu, vzťahu voči vonkajšiemu prostrediu aj k sebe samým vo vnútri.

Jedna vec je myšlienkový zámer a druhá pracovať na ňom v štúdiu. „Jeden deň máš predstavu, prídeš do štúdia, tá sa zhmotní do tvaru, ktorý sa vyvíja a Ty to nechceš narušiť. Je to negociácia medzi tým, čo sa deje samo v tvorivom procese a tým, čo my ako tvorcovia chceme. Asi najlepšie nám vychádza, že sa spoločne dohodneme na nejakom prostredí, ktoré vytvára ten pohyb,“ hovorí Yuri, ktorý je autorom a choreografom, tanečníci však nie sú len interpretmi, sú spolutvorcami a performermi.

Rovnako dôležitou súčasťou od začiatku tvorby je aj dramturgička a hudobný dizajnér, ktorí vstupujú predovšetkým ako „konceptualisti“ a až do tejto fázy projektu pracovali s Yurim mimo sály. Z ich rozhovorov a reflexií vznikol text, samostatný literárny útvar, ktorý formoval to, čo vzniká na sále a spätne je tým formovaný, ďalej sa vyvíja. V spoločnej koncepcii sa tak tematický zámer stretne v tele a pohybe s textom, hudbou, priestorom a scénografiou a v neposlednom rade s divákom, v novom tanečnom predstavení. Držíme prsty.  

Tvorivý tím: Yuri Korec / choreografia, Ivana Rumanová / dramaturgia, Matúš Kobolka / hudobný dizajn, Tomáš Hubinský / architektúra scény, Matúš Ďuran / scénografia
Performeri: Eftychia Stefanou, Jakob Jautz, Eva Priečková, Silvia Bakočková, Zuzanna Pruska, Michal Toman, Alica Šaling
Produkcia: Skrzprst

Plánovaná premiéra: október 2020, Bratislava

http://www.yurikorec.eu/sk/skrzprst-production-2/

Text a produkcia rezidencií: Barbora Jombíková

Ďakujeme za podporu