Výtvarné a hudobné dielne pre deti september - december 2020

V týždni od 21. septembra 2020 otvoríme čerstvý cyklus tvorivých dielní pre deti a rodičov - Výtvarky, Pidivýtvarky, Keramiku a Muzilienky. Vyberajte, čo sa vám najviac obsahovo a vekovo hodí a hláste sa!

Výtvarka - tvorivé aktivity pre predškolákov a školákov prevážne výtvarného charakteru, často s prepojením na súčasné umenie.  

pondelok 16.00 - 17.00 (predškoláci - dielňa je plne obsadená)
utorok 15.00 - 16.30 (školáci), 17.00 - 18.00 (predškoláci - dielňa je plne obsadená)
streda 14.30 - 16.00 (školáci, skupina je kombinovaná s Keramikou)

Pidivýtvarka - tematické hravé výtvarné aktivity prepojené s precvičovaním základných výtvarných techník pre mladšie deti (alebo tiež nedostatočne osmelené) vo veku cca od 2 do 6 rokov, vo dvojici s rodičom. 

streda 16.45  - 17.45 (predškoláci v sprievode rodiča - dielňa je plne obsadená)

Keramika a modelovanie - po ročnej pauze opäť otvárame keramickú dielňu so všetkými jej lákadlami.  

utorok 15.00 - 16.30 (školáci - dielňa je plne obsadená)
streda 14.30 - 16.00 (školáci, skupina je kombinovaná s Výtvarkou)
štvrtok 14.30 - 16.00 (školáci - dielňa je plne obsadená)

Muzilienka - hudobno pohybové lekcie pre deti vo veku 1 - 3 roky v koncepcii hudobnej pedagogičky Martiny Krušinskej 

pondelok raz za dva týždne
9.00 - 10.00 (deti od 1 roka v sprievode rodiča - dielňa je plne obsadená)
10.30 - 11.30 (deti od 1 roka v sprievode rodiča) 

....

Navrhnutý rozvrh je približný, v niektorých detailoch sa ešte vieme prispôsobiť prihláseným skupinám detí. Ak už nie je voľné miesto vo vami vybranej skupine, evidujeme vás ako náhradníkov príp. na nadpriemerný počet záujemcov ešte skúsime zareagovať aj vytvorením novej ponuky. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na komunikáciu s vami! 

Info a evidencia záujemcov: Mária Eliášová, 0907 175 525, maria@stanica.sk

Ďakujeme za podporu