Výtvarka pre deti 2021/22

Počínajúc 13. septembrom začíname opäť s výtvarnými ateliérmi pre deti. Veľmi sa tešíme, že lektorkou v tomto školskom roku bude výtvarníčka Martina Mäsiarová, absolventka VŠVU s bohatými skúsenosťami v práci s deťmi. Viac o nej v samostatnom článku.

Výtvarky na Stanici sú celoročné tvorivé dielne zamerané na rozvíjanie výtvarného prejavu detí (vo veku od 5 rokov až po teenagerov), vnímavosti voči rozmanitým možnostiam súčasného umeleckého vyjadrenia a na podporu celkovej tvorivosti. 

Deti pred prijatím z ničoho neskúšame - je pre nás radosť pracovať s výtvarne talentovanými deťmi, ale ťažisko vidíme v záujme a radosti z fungovania v skupine. Inak povedané, snažíme sa o spoluprácu s každým indivíduom.-)

Od 27. 4.2022 sme otvorili jeden kurz len pre deti z Ukrajiny. V prípade záujmu sa môžu prihlásiť na ktorýkoľvek kurz.

Výtvarka 2021/22 

pondelok    15.30 - 16.30 (menšie deti/predškoláci)  

                      17.00 - 18.00 (predškoláci)

utorok          15.30 - 16.30 (predškoláci) 

                       17.00 - 18.00 (6 - 8 rokov)

streda          15.30 - 16.30 (5 - 8 rokov - ukrajinské deti)

                       17.00 - 18.30 (8 -10 rokov) 

štvrtok          15.00 - 16.00 (školáci 6-8 rokov)  

                       17.00 - 18.30 (dospeláci/príprava na prijímačky na školy s   výtvarným zameraním)

Vek je orientačný, rozvrh sa môže zmeniť podľa záujmu, budeme sa snažiť prispôsobiť vašim potrebám.

Sezóna je rozdelená na jesenný trimester (september-december) a zimnojarný polrok (január-jún). Záväzne sa prihlasuje a uhrádza poplatok vždy za jedno z týchto období (v prípade neskoršieho nástupu za jeho príslušnú časť).

Cena za jesenný trimester 2021 je 45,00 € .
Zimnojarný polrok stojí 80,00 €.
Pri úhrade celej sezóny naraz do konca októbra 2021, môžete ušetriť a zaplatiť za kompletnú sezónu iba 110,00 €.

Prihlasovanie a ďalšie info Mária Eliášová, maria@stanica.sk, 0907 175 525 

Ďakujeme za podporu