Martina Mäsiarová naša nová lektorka Výtvariek

S radosťou vám predstavujeme našu novú lektorku Výtvariek na Stanici! 

Žilinčanka, Martina Mäsiarová, je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, katedry maliarstva, Ateliér +-XXI prof. Daniela Fischera a Mgr.Art Martina Špirca. Má za sebou mnohé samostatné i kolektívne výstavy, umelecké rezidencie a zaujímavé projekty. Pre nás sú veľkým plus jej bohaté skúsenosti s prácou s deťmi a absolvované viaceré doplnkové štúdiá týkajúce sa ich vzdelávnia. 

S Martinou sme už viackrát spolupracovali aj u nás na Stanici a v Novej synagóge. Podieľala sa na vytváraní pracovných listov Výtvarka na doma pre našich malých výtvarkárov v čase pandemického lockdownu, absolvovala rezidenciu v Novej synagóge, podieľala sa na programe festivalu Kiosk, naposledy na ňom práve s deťmi pracovala na sprevádzaní Sphérou…

Jej najnovším projektom, hneď po návrate z umeleckej rezidencie na Islande, je lektorovanie Výtvariek na Stanici. Vytvorili sa skupiny menších detí, predškolákov a školákov, ale aj jedna skupina pre dospelých alebo študentov pripravujúcich sa na talentové skúšky.

Viac sa o Martininej tvorbe môžete dozvedieť na jej webovej stránke https://martinamasiarova.cargo.site/. My ešte pripájame jej umeleckú výpoveď.

Artist statement

Vo svojej tvorbe sa venujem najmä intermediálnym projektom. Ich východiskom je zvyčajne pozorovanie skrz médium kresby, neskôr s presahmi do priestorových inštalácií, site-specific zásahov, tvorby komplexných prostredí. Zaujímajú ma tiež možnosti zvukovej inštalácie. Centrom môjho záujmu je vzťah, nadviazanie vzťahu, komunikácia, dialóg, pocit blízkosti – či už ako téma mojich výtvarných diel, textových úvah, ale aj ako forma tvorby a realizácie kolaboratívnych projektov. Vzťah mňa a druhého, mňa priestoru, mňa a sveta.

Za posledné roky moja práca nadobúda prvky performativity, telesnosti a dočasnosti, odkláňa sa od vizuality a obraznosti. Vytváram atmosféry. Situácie. Skúmam možnosti navodenia materiality ne-materiálnymi prostriedkami (zvuk, svetlo, kresba s minimálnou stopou, gesto, pohyb v priestore.... telo sa letmo dotkne druhého tela, pľúca vydýchnu, mesiac celkom prekryje slnko. nebadane).

Snažím sa o navodenie sugestívneho pocitu. Vytvorenie akéhosi bezčasia. Sprítomnenia. Mojou snahou je diváka spomaliť, vyprovokovať jeho vnímanie, determinovať jeho pohyb priestorom a docieliť spomalenie, uvedomenie si vlastného tu a teraz. vytváram stretnutie. Chcela by som, aby sa s divákom/návštevníkom stalo toto: „vošiel som dnu, ale von vychádzam iný. niečo sa stalo“

 

.dematerializácia

predstavujem si že sa zobudím
a v ústach mám kameň
inokedy zaspávam a mám ho za očami

len tak

hocikedy
alebo sa prebudím a je v miestnosti. so mnou
vypĺňa všetok priestor, celý objem
prejdem okolo neho, len keď sa tesne okolo neho pretiahnem

martina mäsiarová

Ďakujeme za podporu