Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME!

VIAC INFO

Nenudíme sa takmer 20 rokov

Nenudíme sa takmer 20 rokov, odkedy sme Stanicu otvorili.

 

Budovu kultúrneho a komunitného centra Stanica Záriečie a celý verejný priestor sa snažíme stále zlepšovať. V roku 2022 sme: 
- zrenovovali kaviareň, 
- opravili vonkajšie sedenie na terase, 
- lavičky pre cestujúcich, 
- nahradili osvetlenie detských ateliérov a chodieb za LED svietidlá a namontovali automatické vypínanie svetiel a ventilácie na toaletách
- opravili rozpadávajúce sa drevené pódium pod Rondlom, 
- so skatermi sme vyrobili drevenú U-rampu
- s arboristom Janom riešime invázne rastliny
- čoskoro pribudne umývačka na bicykle,
- sťahujeme pracovníkov ŽSR v rámci objektu a pripravujeme nové dvere do záhrady, aby bol bar priamo prepojený s terasou z záhradou…
- rozšírili sme zelenú pergolu na terase a vyrábame novú zo strany nástupišťa
- s arboristom sme vysadili ošetrili sme stromy nielen na Stanici, ale aj v Novej synagóge
- momentálne dorábame stojany na bicykle s umývačkou


Veľkú časť sme urobili sami a s dobrovoľníkmi. Toto sa nám podarilo vďaka pomoci Nadačného fondu Mobis v Nadácii Pontis a Nadácii Orange. S ich finančným príspevkom sme mohli nakúpiť časť materiálu a zaplatiť odborné práce, na ktoré si sami netrúfame. Okrem toho sme s ich pomocou realizovali tvorivé dielne pre deti, ukrajinské rodiny v Žiline, komunitný malý trh s domácimi výrobkami, divadelný program pre deti, letné tvorivé tábory pre deti (letné sympóziá)…
 

ĎAKUJEME!!!

Ďakujeme za podporu