Detail akcie

Vonku - premietanie s diskusiou | Назовні - перегляд з обговоренням

Dátum

nedeľa 02.04.2023

Čas

15:00

Miesto

Stanica Žilina-Záriečie

Premietanie, po ktorom prebehne diskusia so zaujímavými hosťami.

Vonku: 
Film dokumentuje sedemročnú cestu rómskeho chlapca, známeho z plagátov ukrajinskej revolúcie, ktorého v osemnástich rokoch prepustia z detského domova a do sveta dospelých sa vyberie len s nožom a so zapaľovačom. 

Tento film máme možnosť premietať vďaka festivalu Jeden svet a ich projektu Jeden svet v komunitách.  

Téma na diskusiu: 
Nový štart – porozprávame sa o rôznych životných cestách mladých ľudí, na ktorých si budujú svoje hodnoty 

Hostia na diskusiu:

  1. Prof. Halyna Handzilevska, PhD. – profesorka psychológie na The National University of Ostroh Academy, zahraničná stážistka na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity
  2. Dorota Balalová, Marianna Heřmánková – psychologičky v Ipčko (https://ipcko.sk)
  3. Petra Ondráčková – terénny soc. pracovník Centrum podpory Charita Žilina
  4. Yehorov Mykhajlo – psychológ, soc. pracovník v Človek v ohrození
     

Показ для української громади, а потім дискусія з цікавими гостями

Назовні:

Фільм охоплює життя підлітка Роми протягом семи рокі, відомого з плакату української революції,  який у вісімнадцять років, як  випускник центру реабілітації для дітей позбавлених батьківського піклування, потрапляє у світ дорослих лише з ножем та запальничкою.

У нас є можливість показати цей фільм завдяки фестивалю „Один світ“ (One World) та їхньому проекту „Один світ у громаді“ (One World in Communities).

Тема для обговорення:

Новий старт – поговоримо про різні життєві шляхи молодих людей, на яких вони будують свої цінності

Гості дискусії:

  1. проф.,  кандидат наук Галина Гандзілевська – професор психології Національного університету «Острозька академія», іноземний стажер на факультеті гуманітарних наук Жилінського університету.  
  2. Дорота Балалова, Маріанна Гержманкова – психологи громадянського об’єднання IPčko.sk  (https://ipcko.sk)
  3. Петра Ондрачкова –  соціальний працівник „Центру підтримки“ Добродійного центра Жиліна.
  4. Єгоров Михайло – психолог, соціальний працівник організації „Людина в біді“