Detail akcie

Všetky deti majú bunky na matematiku! Stretnutie s Hejného metódou pre učiteľov a rodičov.

Dátum

nedeľa 28.05.2023

Čas

16:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

Matematika môže byť obľúbeným predmetom pre učiteľov! 

MaMat alebo Malá Matematika sú prednášky a diskusie o matematike a o tom, ako pomocou matematiky rozvíjať schopnosti  detí. Manželia-matematici Katarína a Hynek Bachratí zo Žilinskej univerzity, ktorí sú prvými lektormi Hejného metódy na Slovensku, vám každú poslednú nedeľu v mesiaci v našej kaviarni ukážu, ako môže byť myslenie už na prvom stupni základnej školy spoločným a príjemným zážitkom detí aj dospelých.

Všetky deti majú bunky na matematiku, len ich treba podporiť a rozvinúť. Presnejšie, všetky majú predpoklady na budovanie matematického myslenia, ktoré, keď sa robí správne, prináša spoločnú radosť deťom, učiteľom aj rodičom. Prečo je to ale tak prekvapujúco málo známa cesta?

Na treťom zo stretnutí si ukážeme, ako sú vystavané učebnice matematiky, ktoré nachystal tím profesora Hejného a ktoré sme s učiteľmi na Slovensku overovali (pilotovali). Ukážeme prostredia, ktoré sme pridali do učebníc kvôli rozdielnym osnovám na Slovensku proti českému originálu a ukážeme videá z hodín, na ktorých sa deti učili matematiku Hejného metódou. Predvedieme úlohy pre šikovné deti, aj úlohy pre deti, ktoré majú s rozmýšľaním problémy. Ukážeme, ako sú učebnice vybudované, aby na hodine mohli rozmýšľať a napredovať deti, ktorých rozdiel v schopnostiach je takmer 4 roky (namerané data z jedného poľského výskumu na prvákoch). Ukážeme ako pracovať so slabými deťmi a ako náročné úlohy sa nachádzajú v učebniciach pre šikovných tretiakov a štvrtákov. Ako rozumne sa dajú robiť s deťmi nepopulárne témy ako pravdepodobnosť, štatistika, logika, či geometria, alebo úlohy na rýchlosť, či vek.

Katarína a Hynek Bachratí vyštudovali matematiku ma Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave a od druhej polovice 1980-tych rokov pracujú na Žilinskej univerzite, kde sa venujú aj vyučovaniu matematických predmetov pre informatikov.  Ešte dlhšie pracujú v oblasti mimoškolskej matematiky. Pre deti vo veku 10 až 18 rokov, ktoré majú záujem alebo nadanie pre matematiku, viedli a vedú matematické krúžky, kluby, tábory, sústredenia a korešpondenčné semináre, ktoré vychádzajú z myšlienok a prác profesorov Milana a Víta Hejného. Okrem učenia vedú aj školenia vyučovania matematiky Hejného metódou pre prvý stupeň, spolupracujú s autormi tejto metódy. Ako prví dvaja získali certifikáty na školenie tejto metódy pre 1. aj 2. stupeň základnej školy. Metódu rozvíjajú po teoretickej stránke a zavádzajú ju do praxe aj pri vyučovaní na vyšších stupňoch (VŠ).

Na stretnutiach sa zúčastnia aj učitelia, ktorí v rámci projektu MaMat pilotovali učebnice matematiky a overovali princípy vyučovania touto metódou v praxi. 

Stretnutia s matematikou a Hejného metódou sú štyri – vždy v poslednú nedeľu v mesiaci od 16.00 do 18.00:

  • 26. marca 2023
  • 30. apríla 2023
  • 28. mája 2023
  • 25. júna 2023

Zúčastniť sa môžete ktoréhokoľvek z nich alebo všetkých (v tom prípade získate štvrté bezplatne). Prednášky a debaty sú určené dospelým poslucháčom – rodičom a učiteľom (najmä z prvého stupňa ZŠ). Ak nemáte kam dať dieťa, môžete ho zobrať so sebou, ale program nebude prispôsobovaný pre deti (tentokrát).

Kapacita je limitovaná. Vstupné-poplatok za jeden nedeľný workshop je 15eur (jednotlivec), resp. 20eur (dvojica/rodina a pod.) a miesto si rezervujete zakúpením online vstupenky. V prípade, že je pre vás poplatok príliš vysoký a nemôžete si ho dovoliť, napíšte na info@novasynagoga.sk a poskytneme vám zľavu. 

Pre viac info kontaktujte Katarínu Bachratú na katarina.bachrata@fri.uniza.sk.

Katarína s Hynkom celé vstupné venujú na podporu energií v Novej synagóge – ďakujeme!