Detail akcie

Pavlína Fichta Čierna: Monument pre ženy, ktoré mlčia (29. 5. - 8. 6. 2023)

Dátum

pondelok 29.05.2023

Čas

13:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

Vďaka podpore, terapeutickej starostlivosti a zmenám v právnej ochrane sa zvyšuje počet žien, ktoré prehovorili o tom, že zažili nejakú formu domáceho násilia. Avšak stále je neprehľadné množstvo tých, ktoré sú ticho a nie je ničím neobvyklým, že žijú pod rozličnými formami fyzickej, psychickej, sexuálnej a ekonomickej tyranie po dlhú dobu života. Počet prípadov násilného správania voči ženám výrazne stúpol aj počas pandémie. 

Pri svojom výskume a realizácii umeleckého projektu Pavlína Fichta Čierna použila relevantné dáta ako konceptuálny základ na generovanie 3D grafov a odvodených tvarov. Výsledkom bude priestorový objekt (Monument pre ženy, ktoré mlčia), na finalizácii ktorého bude pracovať počas niekoľkých dní v priestore Novej synagógy. 

Výstavnú situáciu uzavrie diskusia a stretnutie s Tatianou Brnovou (Občianske združenie Žena v tiesni), Apolóniou Sejkovou (Občianske združenie MyMamy) a autorkou vo štvrtok 8. júna o 16.00.

Pavlína Fichta Čierna je vizuálna umelkyňa, pôsobí aj ako režisérka, producentka, kurátorka a aktivistka. Prostredníctvom mediálneho umenia, filmu a interaktívnych projektov sa zameriava predovšetkým na témy sociálneho vylúčenia, politické témy a témy osobných tráum. Je laureátkou Ceny Oskára Čepana (2002) a jej diela sú súčasťou  zbierok Slovenskej národnej galérie, Musea d’Art Contemporani de Barcelona alebo Museum of Contemporary Art Tokyo. Dlhoročne sa venuje pedagogickej činnosti, v súčasnosti pôsobí na Fakulte umení Ostravskej univerzity a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V spolupráci s Novou synagógou v Žiline viedla v nepravidelných intervaloch vlastný diskusný formát so zameraním na vedu a umenie (Čierne na bielom). V posledných rokoch na základe životnej skúsenosti s dieťaťom verejne vystupuje za práva transrodových ľudí.

Tvorbu diela a autorky podporil štipendiom z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.