Nadchádzajúce akcie

Kým sa skončí leto
Kým sa skončí leto
Premietame v utorok 29. 9. o 17.00 a 20.00.Život je krásny aj preto, že sa nedá naplánovať. Keď sa šestnásťročná Milla zamiluje do problémového Mosesa, je to pre jej rodičov nočná mora. Prvé stretnutie s láskou ale prebúdza v chorej Mille novú chuť do života a jej energia a túžba objavovať otočí celú rodinu hore nohami. Milla začne prekvapenému okoliu ukazovať, ako prežiť každú minútu naplno. Tradičné pravidlá a morálne poučky letia do koša a rodičia sa rozhodnú dať veciam voľný priebeh.S ľahkosťou a originálnym humorom pretkaná austrálska dráma sa stala diváckym hitom minuloročného festivalu v Benátkach, odkiaľ si film odniesol niekoľko cien.Podľa režisérky scenáristka Rita Kalnejais najlepšie vystihla, o čom film je: „Kým sa skončí leto je príbeh o tom, aké dobré je nebyť ešte mŕtvy. To je vyznenie filmu. Chcem tiež objasniť, že film sa netýka len dcéry. Je to zložitá rodinná dráma o závislosti, či už ide o samoliečiaceho sa rodiča, o Millinu rakovinu alebo o drogovú závislosť jej priateľa.“Kým sa skončí leto (Babyteeth) – Shannon Murphy / AU / 2019 / 118 min / české titulkyscenár: Rita Kalnejaiskamera: Andrew Commishudba: Amanda Brownstrih: Stephen Evanshrajú: Eliza Scanlen, Toby Wallace, Emily Barclay, Essie Davis, Ben Mendelsohn, Andrea Demetriades, Charles GroundsVstupné: 4,00 / 3,00 € (dospelí / študenti)Vstupné s členským preukazom ASFK: 3,50 / 2,50 € (k zakúpeniu na Stanici)
#Kino
Počet termínov: 2
Najbližší termín: 29. 9. 2020 @ 17:00
Viac
Dialogické jednanie s vnútorným partnerom (workshop DAMU) / ZRUŠENÉ
Dialogické jednanie s vnútorným partnerom (workshop DAMU) / ZRUŠENÉ
Akcia je vzhľadom na súčasnú situáciu zrušená. Na DAMU - Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe, ako aj ďalších vysokých školách v ČR, prebieha výučba dištančne, platí tu „zákaz osobní přítomnosti“. Obmedzené je aj cestovanie, prekračovanie hraníc a prijímanie hostí. Pôvodne u nás mali študenti a pedagógovia školy viesť workshop a hrať divadlo, kvôli nedostatku spoločného času na skúšanie sa najkôr rozhodli nahradiť divadlo premietaním. Na základe zhoršujúcej sa situácie a sprísňujúcich sa opatrení sme sa nakoniec rozhodli, že workshop aj predstavenie radšej uvedieme v budúcnosti a v plnom rozsahu. Ďakujeme za pochopenie.Dialogické jednanie je hlavnou psychosomatickou disciplínou Katedry autorskej tvorby a pedagogiky DAMU (Praha), ktorú vymyslel prof. Ivan Vyskočil. Chodí na ňu každý semester stovka záujemcov nielen z DAMU, ale aj z iných vysokých škôl či ľudí z ulice. Základná doba štúdia tejto disciplíny trvá 2-3 roky.Aké to je stáť na scéne (alebo v živote), nemať v ruke nič a ponechať všetko spontánnemu, a predsa kultivovanému dianiu? Nejde o bohapustú improvizáciu, kedy človek chŕli nápad za nápadom, ale o základnú orientáciu a koncentrované jednanie v tejto dynamickej situácii, kedy ste pred ostatnými sám za seba a so sebou. Dialogické jednanie študuje princípy hry, hráčstva a herectva ako v umeleckom, tak neumeleckom kontexte: Ako byť v prítomnosti? Ako nehrať? Ako byť autentický? Ako si všímať impulzy a ako s nimi narábať? Ako (sa) počúvať a odpovedať (si)? Ako cibriť telo a inteligenciu, empatiu, súhru…Workshop je určený nielen pre divadelníkov, ale pre kohokoľvek, kto pracuje na verejnosti (s verejnosťou) alebo pre tých, ktorí majú záujem o akčné sebapoznanie či kondíciu k dialógu.Dielňu bude viesť doc. Michal Čunderle, Ph.D., Mgr. et MgA. Václav Zimmermann a MgA. Pavel Zajíček, učitelia DAMU.„Základem je zkušenost a zakoušení stran jednání (mluvení, hraní) sám se sebou (s vnitřním partnerem, resp. partnery) zpravidla o samotě. Z autopsie snad každému známé tzv. samomluvy nebo samohry. Dále pak jde o to, učit se a naučit se podobně autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a prožívání) produkovat veřejně, v situaci ´veřejné samoty´ (Stanislavskij), za přítomnosti a pozornosti ´diváků´. V situaci, kdy ´jako kdyby´ druzí, diváci, při tom nebyli, s vyloučením zejména zrakového a taktilního kontaktu.“Prof. Ivan VyskočilPo workshope pozývame na premietanie experimentálnej detektívky Prípady Léona Cliftona z dielne DAMU.www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-autorske-tvorby-a-pedagogiky/Účastnícky poplatok: 5,00 / 3,00 € (plný / zľavnený)Info a prihlasovanie: Barbora Jombíková, bashka@stanica.sk, 0904 485 142
#Workshop
Viac
DAMU: Prípady Léona Cliftona / ZRUŠENÉ
DAMU: Prípady Léona Cliftona / ZRUŠENÉ
Akcia je vzhľadom na súčasnú situáciu zrušená. Na DAMU - Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe, ako aj ďalších vysokých školách v ČR, prebieha výučba dištančne, platí tu „zákaz osobní přítomnosti“. Obmedzené je aj cestovanie, prekračovanie hraníc a prijímanie hostí. Pôvodne u nás mali študenti a pedagógovia školy viesť workshop a hrať divadlo, kvôli nedostatku spoločného času na skúšanie sa najkôr rozhodli nahradiť divadlo premietaním. Na základe zhoršujúcej sa situácie a sprísňujúcich sa opatrení sme sa nakoniec rozhodli, že workshop aj predstavenie radšej uvedieme v budúcnosti a v plnom rozsahu. Ďakujeme za pochopenie.Dva pilotné diely experimentálnej detektívnej série, ktorá vznikla na základe dnes už pozabudnutých brakových noviel A. B. Šťastného zo začiatku 20. storočia: Písmo umierajúceho + Clifton v blázinci. Ich hrdinom je „postrach všetkých zločincov“ detektív Léon Clifton: geniálny mozog, majster prevlekov, a ten, ktorý je pekný. Autorský kolektív z okruhu katedry autorskej tvorby a pedagogiky DAMU, hravo kombinuje film s rozprávaným divadlom, pričom sa spolieha na osobitosť dvojice Purmová – Zimmerman, ktorí odohrajú prakticky všetky postavy.Réžia: Václav Zimmeman a spol.Hrajú: V. Zimmermann a B. PurmováVáclav Zimmermann - absolvoval obor autorského herectva na katedre autorskej tvorby a pedagogiky DAMU. Venuje se asistovaniu dialogického jednania, lektorovaniu divadelnej improvizácie, spolupracuje s niekoľkými divadlami (20 000 židů pod mořem, Vosto5, Spolek R312, Národní divadlo aj.) a režíruje a produkuje Prípady Léona Cliftona, kde hrá hlavnú úlohu.Záujemcov pozývame aj na podvečerný workshop DAMU Dialogické jednanie s vnútorným partnerom.Vstupné: 3,00 / 2,00 € (plné / zľavnené); pre účastníkov workshopu Dialogické jednanie s vnútorným partnerom vstup zdarma.
#Kino
Viac
Katarína Brestovanská a Kamil Mihalov: Hudobné dielo a jeho rozpriestranenie do tanečnej performancie (5. - 10. 10.)
Katarína Brestovanská a Kamil Mihalov: Hudobné dielo a jeho rozpriestranenie do tanečnej performancie (5. - 10. 10.)
Rezidencia tanečníčky a hudobníka je štúdiom hudobných skladieb v kontexte pohybu, performancie a interpretácie v súčasnom tanci. V selekcii konkrétnych hudobných kompozícií – pre tanečné umenie kľúčového skladateľa Johanna Sebastiana Bacha – Koncert pre harpsichord/klavír a komorný orchester č. 1 d mol BWV 1052 a Chaconne z husľovej Partity č. 2 d mol BWV 1004 v úprave pre sólový klavír od Feruccia Busoniho, budú nazerať a analyzovať grafický zápis, formálne a kompozičné parametre, interpretačné princípy a estetiku, ktorú skladateľ v týchto dielach predostrel cieľom prenášať tieto postupy do pohybovej partitúry a artikulovať ich vo fyzickom vyjadrení.Katarína Brestovanská / tanečníčka a Kamil Mihalov / klavirista spúšťajú tento proces po skúsenostiach z pravidelných umeleckých presahov do „sfér toho druhého”. Kamil sa dlhodobo zaoberá oblasťou súčasného tanca a pohybového divadla, Katarína Brestovanská sa venuje klavíru už 14 rokov a jej tanečné a performatívne diela vznikajú v úzkej previazanosť medzi hudobnou a pohybovou partitúrou, ktoré spolu vytvárajú organickú štruktúru.Zároveň tento rok uplynie 270 rokov od Bachovej smrti. Aj touto formou si umelci chcú pripomenúť komplexnosť a nadčasovosť jeho práce. Jeho hudba masívne aj naďalej ovplyvňuje kontext súčasného tanca, čo ich inšpiruje k spoločnému uvažovaniu nielen nad možnosťami, ale aj nad limitmi.Počas rezidencie pozývajú umelci aj na prezentáciu tvorivého procesu a diskusiu vo štvrtok 8. októbra.
#Tanec #Rezidencia
Viac
Prešovské národné divadlo: Moral Insanity
Prešovské národné divadlo: Moral Insanity
Predstavenie hráme dvakrát - v stredu 4. 11. a vo štvrtok 5. 11. o 19.00.Oceňovaná inscenácia, ktorá za rok 2019 získala divadelné ocenenie DOSKY v piatich kategóriách – najlepšia inscenácia, najlepšia réžia, najlepší mužský herecký výkon, najlepšia scénická hudba a ocenenie za „Mimoriadny počin v oblasti činoherného umenia.“„Ak chcem nejakým spôsobom podať odhalenie komplotu, nemusím záujemcovi dodať nič originálne, naopak, treba mu ponúknuť len a najmä to, o čom sa už dávno dozvedel, alebo by sa mohol oveľa ľahšie dozvedieť inými cestami. Ľudia veria iba tomu, čo už vedia, a práve v tom spočíva krása Univerzálneho Formy Sprisahania.“Chcete vedieť kto je zodpovedný za to, že sa Vám nedarí? Hľadáte toho, kto môže za to čo sa tu deje? Príďte a niekoho si určite vyberiete.Prešovské národné divadlo rozšírilo svoj repertoár o monodrámu Moral Insanity, ktorá na motívy románu Umberta Eca Pražský cintorín skúma konšpiračné teórie, antisemitské a rasistické predstavy vychádzajúce z nepriaznivej ekonomickej a spoločenskej situácie a ich odraz v médiách a politike. Umberto Eco ako historik, filozof, estetik nám ponúka ako tvorcom priestor pracovať s rafinovaným výkladom dejín, na ktorom odhaľuje princípy politickej a účelovej hry a ponúka možnosti rozličných výkladov a interpretácií.Autori: Umberto Eco, Peter Brajerčík, Júlia RázusováRéžia a scénický koncept: Júlia RázusováHudba a priestorový hudobný koncept: Martin HusovskýScénografická a kostýmová spolupráca: Diana StrauszováSvetelný dizajn: Lukáš KatuščákProdukcia: Linda DurkáčováÚčinkuje: Peter BrajerčíkHudba do inscenácie bola natočená v rámci synth jamu inšpirovaného konšpiračnými teóriami. Martin Husovský - Studiologic Sledge Black, Jany Pastirčák - Dave Smith Instruments Mopho x4, Moog Little Phatty a Stano Čorej - Akai Rhytm Wolf.Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Vstupné: 8,00 / 6,00 € (plné / zľavnené)
#Divadlo
Počet termínov: 2
Najbližší termín: 4. 11. 2020 @ 19:00
Viac

Ďakujeme za podporu