Nadchádzajúce akcie

Stanice na Stanici / výstava fotografií Petra Korčeka (do 31. 12. 2022)
Stanice na Stanici / výstava fotografií Petra Korčeka (do 31. 12. 2022)
Peter Korček sa vo svojom dlhodobom fotografickom projekte Stanice zaoberá hmatateľným dedičstvom totalitného režimu, zobrazovaným prostredníctvom verejne prístupných objektov slovenských vlakových staníc. Cíti silný potenciál lokalít, ktoré sa čoraz viac stávajú unikátnymi. Zatiaľ čo predmetom väčšiny snímok so železničnou tematikou sa stávajú vizuálne monumentálne lokomotívy, železničné mosty, viadukty a exteriéry budov, Korčeka zaujíma zákulisie verejne prístupných priestorov. Zjavne má k fotografovaným miestam kladný až nostalgický vzťah a ich návštevou uniká od sterilných a moderných interiérov. Autorova otvorenosť nekorešponduje s politickou a propagačnou motiváciou, s akou boli plastiky, mozaiky a kvety do staničných hál inštalované. Scény nijak nemanipuluje, ale príznačne vo vnútri staníc čaká na vhodné situácie. K reáliám pristupuje s nadsázkou, hľadá groteskné zátišia, koncentráciu pozostatkov minulých desaťročí a zároveň ich prepája s novými motívmi. Okrem výtvarnej hodnoty majú snímky autora ešte širší presah. Nezanedbateľný je totiž dokumentačno-historický a sociologický význam. Nejedná sa teda len o súkromný archív. Peter Korček vytvára ilustračný materiál, ktorého cena bude v nasledujúcich desaťročiach stúpať.text: Ondřej Durczakdokumentmagazin.sk/fotograf/peter-korcek/staniceOtvorenie výstavy s autorom bude v stredu 7. septembra 2022 o 18.00 a jej súčasťou bude aj premietanie a prednáška o celom projekte Stanice. Výstava potrvá do konca roka 2022, prístupná je počas otváracích hodín Stanice (každý deň 12.00 - 22.00). äProjekt Stanice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Peter Korček (1980) je  fotograf, pedagóg a doktorand na Inštitúte tvorivej fotografie Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Sliezskej univerzity v Opave. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje dokumentárnej fotografii. Zameriava sa prevažne skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia, ktoré ho obklopuje a ktoré svojou činnosťou aj formuje. Profesne pôsobil vyše pätnásť rokov ako fotoreportér v rôznych slovenských vydavateľstvách. Vystavuje doma aj v zahraničí, za svoju prácu získal viacero ocenení v rámci súťaží Slovak Press Photo a Czech Press Photo.dokumentmagazin.sk/fotograf/peter-korcek
#Výstava
Info
Bezpečnosť v online priestore / prednáška pre rodičov a pedagógov
Bezpečnosť v online priestore / prednáška pre rodičov a pedagógov
Na dni 7. - 8. 12. pripravujeme na Stanici sériu podujatí Online bezpečnosť v spolupráci s Ing. Mirom Drobným. Program pre mládež prispôsobíme záujmu škôl a minimélna jedno podujatie bude pre verejnosť. V prípade záujmu píšte na maria@stanica.sk.Osveta v téme bezpečného správania sa v online priestore. Séria prezentácií/workshopov spojených s diskusiou pre rôzne vekové skupiny, s ktorými dlhodobo pracujeme (deti, mládež, rodičia/verejnosť). Cieľom je budovanie kompetencií bezpečného a zodpovedného používania digitálnych médií, správania sa v online priestore; sprevádzanie a vzdelávanie detí, mladých, verejnosti online svetom bez nástrah; vzdelávanie, poradenstvo v ochrane pred negatívnymi dopadmi používania digitálnych médií.Pre VEREJNOSŤ- 7. 12. 2022 o 16:00Téma prednášky: využívanie filmov v prevencii šikanovania, kyberšikanovania, sebapoškodzovania, neofašizmu, hejtovania, vplyvu sociálnych sietí...Dĺžka trvania: 1,5 hod MLÁDEŽTéma prednášky: prevencia šikanovania, kyberšikanovania, sebapoškodzovania, neofašizmu, hejtovania, vplyvu sociálnych sietí...Veková vhodnosť: nad 12 rokovDĺžka trvania: 1,5 hodDETITéma prednášky: komunikácie s cudzími ľuďmi, groomingu, sociálnej nerovnosti, ochrany osobných údajov, hejtovania, šikanovania, kyberšikanovania...Veková vhodnosť: do 12 rokovDĺžka trvania: do 1,5 hodPrednášajúci:Ing. Miro Drobný je režisér, scenárista a producent, ktorý sa venuje najmä detskej a filmovej tvorbe. Najúspešnejším audiovizuálnym projektom sú celovečerné filmy Kto je ďalší?, Rytmus Sídliskový sen a animovaný seriál Ovce.sk. Je autorom originálnych literárnych scenárov, projektov (Zodpovedne.sk, Kybersikanovanie.sk, Nehejtuj.sk, Noproblemos.sk, Matfilipa.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk, Nezavislost.sk, Bezinternetu.sk...), legislatívnych návrhov, prednáškových cyklov a kníh so zameraním na deti a mládež.Výber publikačnej, vedeckej a audiovizuálnej tvorby:2022 Animovaný seriál OVCE.sk, 25. časť (námet, scenár, réžia a produkcia)2020 Film Kto je ďalší? mal premiéru na americkom filmovom portáli NETFLIX2020 Kniha 3 000 výpovedí o filme Kto je ďalší?, 3 000 dôvodov na riešenie2020 Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore2019 Celovečerný hraný film Kto je ďalší? (námet, scenár, réžia a produkcia)2018 Publikácia Bezinternetu.sk2017 Publikácia Nezavislost.sk2017 Výskum Forenznopsychologické aspekty sexuálneho zneužívania detí2016 Divadelná interaktívna hra Aless, narodená pre výhru (námet, scenár, réžia a produkcia)2015 Celovečerný dokumentárny film RYTMUS Sídliskový sen (námet, scenár, réžia a produkcia)2015 Kniha Kybersikanovanie.sk2015 Dokumentárny seriál Andrea za hranicou, 20 častí (námet, scenár, réžia a produkcia)2014 Kniha OVCE.sk 02, Za siedmimi vyšpúlenými perami a siedmimi lajkmi2013 Kniha OVCE.sk 01, Za siedmimi wifinami a siedmimi statusmi2013 Kniha Nehejtuj.sk2012 Kniha Deti v sieti2012 Kniha Sheeplive: komiksom k demokracii (autor textu aj ilustrácií)2009 Animovaný seriál OVCE.sk, 24 častí (námet, scenár a produkcia)2008 Televízny seriál Cookie.sk, 9 častí (námet, scenár a produkcia)2007 Projekty Zodpovedne.sk, Pomoc.sk, Stopline.skZa podporu sérií podujatí Online bezpečnosť ďakujeme Nadácii Orange.
#Prednáška #Prezentácia
Vstupenky

Ďakujeme za podporu