Výtvarka pre deti aj dospelých 2022/23

Počínajúc 19. septembrom začíname opäť s výtvarnými ateliérmi pre deti. Skvelou správou je, že aj v tomto školskom roku bude lektorkou výtvarníčka Martina Mäsiarová, absolventka VŠVU s bohatými skúsenosťami v práci s deťmi. Viac o nej v samostatnom článku tu.

Výtvarky na Stanici sú celoročné tvorivé dielne zamerané na rozvíjanie výtvarného prejavu detí (vo veku od 4 rokov až po teenagerov), vnímavosti voči rozmanitým možnostiam súčasného umeleckého vyjadrenia a na podporu celkovej tvorivosti. 

Deti pred prijatím z ničoho neskúšame – je pre nás radosť pracovať s výtvarne talentovanými deťmi, ale ťažisko vidíme v záujme a radosti z fungovania v skupine. Inak povedané, snažíme sa o spoluprácu s každým indivíduom.-)

Otvoríme jeden kurz len pre deti z Ukrajiny. V prípade záujmu sa môžu prihlásiť na ktorýkoľvek kurz. 

Výučbu v novom polroku začíname od 9.1.2023. Niektoré lekcie ešte nemajú naplnenú kapacitu a môžete svoje dieťa prihlásiť.

 

Rozvrh: 

pondelok    15.00 – 16.00 / 9 -12 rokov

                      16.15 – 17.15 / škôlkari 5-7 rokov 

utorok          15.00 – 16.00 / školáci 6 – 8 rokov 

                       16.30 – 17.30 / mini škôlkari 4 – 5 rokov (obsadené)   

                       18.00 – 19.30 / dospeláci  

streda           15.30 – 16.30 / školáci 7 – 8 rokov (obsadené)

štvrtok          15.30 – 16.30 / lekcia pre školákov 6-9 rokov, ktorú Maťa vedie spolu s dobrovoľníčkou Norou Onysko 

                       17.00 – 18.30 / dospeláci  

 

Vek je orientačný, rozvrh sa môže zmeniť podľa záujmu, budeme sa snažiť prispôsobiť vašim potrebám.

Sezóna je rozdelená na jesenný trimester (september-december) a zimnojarný polrok (január-jún). Záväzne sa prihlasuje a uhrádza poplatok vždy za jedno z týchto období (v prípade neskoršieho nástupu za jeho príslušnú časť).

Cena pre deti je 165 € na celý školský rok, možnosť platiť v troch splátkach po 55 €. Individuálna dohoda možná.

Cena pre dospelákov je 100 € za kurz (10 lekcií). 

Kurzovné nevraciame. Dospelí si môžu zakúpiť len celý kurz.

Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa alebo seba, obráťte sa na Martinu Mäsiarovú, masiarova.martinka@gmail.com, 0918 526 945.