Detail akcie

Human Forum Žilina - strategické stretnutie občianskej spoločnosti

Dátum

streda 24.05.2023

Čas

09:30

Miesto

Stanica Žilina-Záriečie

Sme na križovatke. Akú cestu si zvolíme po 30 rokoch samostatnej štátnosti? Prečo každé voľby sú bojom o podobu našej demokracie a charakter nášho štátu?

Občianska platforma pre demokraciu v spolupráci s Inštitútom pre demokraciu pri Univerzite Mateja Bela a sieťou kultúrnych centier Anténa pozýva aktivistov a zástupcov mimovládnych organizácií aj zástupcov iných sektorov (škôl a vzdelávacích inštitúcií, samosprávy a verejnej správy aj podnikateľov) na celodenné stretnutie a workshop s cieľom:

  • posilniť občiansku spoločnosť a spoluprácu mimovládnych neziskových organizácií a jednotlivcov v regióne
  • zapojiť občiansku spoločnosť v nadchádzajúcich voľbách – aké hodnoty by sme mali komunikovať, aby sme ochránili demokraciu
  • prepojiť občianske združenia, akademický sektor, študentov, cirkevné organizácie, verejnú správu a podnikateľov – na čom budeme vedieť stavať spoluprácu pre rozvoj demokracie v regióne

Úvodný vhľad do nálady v spoločnosti v porovnaní s krajinami Európskej únie prednesie sociológ Michal Vašečka. O “summite pre demokraciu” bude hovoriť Peter Burian z ministerstva zahraničných vecí, veľvyslanec pre ľudské práva. Veľká časť dňa bude venovaná vzájomnej debate účastníkov. Vo večernej prezentácii a diskusii predstavia filozof Fedor Blaščák a psychológ Dušan Ondrušek z PDCS Scenáre vývoja občianskej spoločnosti do roku 2040 ako výsledok dlhodobej futurologickej práce kolektívu autorov. A opäť budeme diskutovať.

Program Strategického stretnutia občianskej spoločnosti:

9:30 – registrácia, káva a čaj

10:00 – sociologický vhľad do nálady spoločnosti a stav využívania demokratických nástrojov občianskou spoločnosťou, s Michalom Vašečkom z Bratislava Policy Institute.

11:15 – diskusia v malých skupinách na tému: Aký postoj by mala zaujať občianska spoločnosť v nadchádzajúcich voľbách?

12:30 – obed

13:15 – analýza záverov diskusií, silných, slabých stránok, príležitostí a ohrození (tzv. SWOT) občianskeho sektora v Žilinskom kraji.

15:00 – okrúhly stôl ako súčasť série diskusií Summit for democracy na tému: Ako môžu štátne inštitúcie v spolupráci s občianskou spoločnosťou posilniť vznik lokálnych demokratických spoločenstiev?

16:30 – neformálne rozhovory

19:00 – Scenáre budúcnosti – čo by sa mohlo stať s naším svetom do roku 2040? Budeme žiť v zovretí diktatúr, patchworkovej spoločnosti, digitálnej nerovnosti, v korporáciách a úpadku demokracie alebo sme pomaly sa variacou žabou? Diskusia s Fedorom Blaščákom a Dušanom Ondrušekom, PDCS.

Pre registráciu, prosím, vyplňte registračný formulár, na ktorého základe vás o ďalšom priebehu budeme informovať emailom. (link na formulár https://forms.gle/szXZywZi4pWKKxyG8)

Workshop je bezplatný, organizátori zabezpečia účastníkom obed a občerstvenie počas dňa.

Human Fórum Žilina je súčasťou série podujatí vo všetkých krajských mestách počas roka 2023. Po stretnutiach v Košiciach, Trnave, Prešove a Bratislave, pokračujeme v Žiline až po novembrové Human Forum v Banskej Bystrici.

www.humanforum.sk

Scenáre vývoja občianskej spoločnosti do roku 2040 vznikli v rámci projektu “Občianska spoločnosť v post-covidovej dobe: scenáre vývoja a príprava na nový normál” s podporou z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.