Detail akcie

Scenáre budúcnosti - čo by sa mohlo stať s naším svetom do roku 2040

Dátum

streda 24.05.2023

Čas

19:00

Miesto

Stanica Žilina-Záriečie

Ako sa bude žiť na Slovensku a v Európe v roku 2040? Zmeny vo svete prebiehajú natoľko rýchlo, že predpovedať budúcnosť nevedia ani futurológovia. Odpoveďou na neistotu budúcnosti je uvažovanie v rôznych scenároch – možnostiach vývoja. 

Päť takýchto scenárov predstavia a v následnej diskusii s vami rozoberú filozof a riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák a právnička a riaditeľka Via Iuris Katarína Batková, ktorí na ich formulovaní pracovali v širšom tíme organizácie PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia) počas posledného roka.

Budeme v roku 2040:

  • V zovretí diktatúr?
  • Patchworková spoločnosť?
  • Digitálne nerovní?
  • V korporáciách s úpadkom demokracie?
  • Variaca sa žaba?

Z názvov to vyzerá hrozivo a svedkom mnohých zmien smerujúcim k týmto scenárom sme už dnes. Zatvoriť oči pred vývojom nemá zmysel, lepšie je byť nachystaný. Príďte diskutovať o tom, ako a na akú budúcnosť sa máme pripraviť a adaptovať. Čo ak sa naša spoločnosť bude uberať smerom k nejakej forme totalitného režimu? Alebo sa výrazne zmenia hodnoty? Čo môže priniesť technologický pokrok a ďalší vývoj umelej inteligencie? Čo je nevyhnutným dôsledkom klimatickej zmeny? Ako môžu tieto zmeny ovplyvniť našu prácu a komunity, v ktorých žijeme? 

Scenáre, ktoré vám Katka s Fedorom predstavia, rozvíjali experti, ktorí uvažovali o vplyve migrácie, digitalizácie, ohromného rozvoja umelej inteligencie, ale aj o možných dôsledkoch klimatických zmien a vojny na Ukrajine. Špecificky sa zamerali na fungovanie neziskových organizácií, ale scenáre môžeme aplikovať na celú spoločnosť v blízkej budúcnosti. Koncom mája budú predstavené scenáre publikované v podobe tlačenej aj online knižky.

Scenáre vývoja občianskej spoločnosti do roku 2040 vznikli v rámci projektu “Občianska spoločnosť v post-covidovej dobe: scenáre vývoja a príprava na nový normál” s podporou z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Diskusia sa uskutoční na záver Human Fóra – strategického stretnutia občianskej spoločnosti v Žiline, ktorého sa môžete počas dňa tiež zúčastniť.

Ilustrácia: Katarína Gatialová (sen z roku 2012)